Statement

The CGT Catalonia calls on workers to do everything possible to stop the production of weapons destined for Israel!

Spain
October 19, 2023
Statement

The CGT Catalonia calls on workers to do everything possible to stop the production of weapons destined for Israel!

Spain
October 19, 2023

La CGT Catalunya davant el genocidi del poble palestí

Dijous, 19 octubre, 2023

A tota la CGT i a la classe treballadora de Catalunya:

Davant la comunicació que la Unió de Sindicats Workers in Palestine ha fet a nivell internacional, per aturar el genocidi que està patint la classe treballadora de Gaza, des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya fem una crida a:

1. A tots i totes les treballadores i sindicats: que es neguin a col·laborar en l’enviament d’armament a l’estat d’Israel, sota l’objecció de consciència antimilitarista i humanista.

2. A tots i totes les treballadores i sindicats que participen directa o indirectament de la indústria armamentística que pugui enviar armes o munició a l’estat d’Israel: que facin tot el possible per aturar-ne la producció i distribució.

3. Exigim als governs de la Generalitat i de l’Estat Espanyol el trencament de relacions amb l’Estat d’Israel i que exigeixin un alto el foc immediat.

4. A secundar les diferents mobilitzacions contra el genocidi del poble palestí convocades al nostre territori.

Secretariat Permanent de CGT de Catalunya

19 d’Octubre de 202

The CGT Catalonia against the genocide of the Palestinian people

Thursday, October 19, 2023

To the entire CGT and the working class of Catalonia:

In view of the communication that the Union of Trade Unions Workers in Palestine has made at international level, to stop the genocide that the working class of Gaza is suffering, from the Permanent Secretariat of the CGT of Catalonia we appeal to:

1. To all workers and unions: that they refuse to collaborate in the shipment of weapons to the state of Israel, under the objection of anti-militaristic and humanist conscience.

2. To all the workers and unions that participate directly or indirectly in the arms industry that can send weapons or ammunition to the state of Israel: that they do everything possible to stop their production and distribution.

3. We demand that the governments of the Generalitat and the Spanish State break relations with the State of Israel and that they demand an immediate ceasefire.

4. To support the different mobilisations against the genocide of the Palestinian people called in our territory.

Permanent Secretariat of CGT of Catalonia

October 19, 2023

La CGT Catalunya davant el genocidi del poble palestí

Dijous, 19 octubre, 2023

A tota la CGT i a la classe treballadora de Catalunya:

Davant la comunicació que la Unió de Sindicats Workers in Palestine ha fet a nivell internacional, per aturar el genocidi que està patint la classe treballadora de Gaza, des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya fem una crida a:

1. A tots i totes les treballadores i sindicats: que es neguin a col·laborar en l’enviament d’armament a l’estat d’Israel, sota l’objecció de consciència antimilitarista i humanista.

2. A tots i totes les treballadores i sindicats que participen directa o indirectament de la indústria armamentística que pugui enviar armes o munició a l’estat d’Israel: que facin tot el possible per aturar-ne la producció i distribució.

3. Exigim als governs de la Generalitat i de l’Estat Espanyol el trencament de relacions amb l’Estat d’Israel i que exigeixin un alto el foc immediat.

4. A secundar les diferents mobilitzacions contra el genocidi del poble palestí convocades al nostre territori.

Secretariat Permanent de CGT de Catalunya

19 d’Octubre de 202

The CGT Catalonia against the genocide of the Palestinian people

Thursday, October 19, 2023

To the entire CGT and the working class of Catalonia:

In view of the communication that the Union of Trade Unions Workers in Palestine has made at international level, to stop the genocide that the working class of Gaza is suffering, from the Permanent Secretariat of the CGT of Catalonia we appeal to:

1. To all workers and unions: that they refuse to collaborate in the shipment of weapons to the state of Israel, under the objection of anti-militaristic and humanist conscience.

2. To all the workers and unions that participate directly or indirectly in the arms industry that can send weapons or ammunition to the state of Israel: that they do everything possible to stop their production and distribution.

3. We demand that the governments of the Generalitat and the Spanish State break relations with the State of Israel and that they demand an immediate ceasefire.

4. To support the different mobilisations against the genocide of the Palestinian people called in our territory.

Permanent Secretariat of CGT of Catalonia

October 19, 2023

Downloads for this post

No items found.