Statement

USTP Port de Barcelona Statement in Solidarity with Workers in Palestine

Spain
November 20, 2023
Statement

USTP Port de Barcelona Statement in Solidarity with Workers in Palestine

Spain
November 20, 2023

¡NO VOLEM SER CÓMPLICES DE LA GUERRA!

Els treballadors i les treballadores de USTP, amb representació a empreses estibadores, remolcadors, amarratges, practicatge, i altres sectors al port de Barcelona hem acordat en assemblea I'absolut rebuig a tota mena de violencia contra la població arreu del món.

Actualment, tant a Ucraina com a Israel i Palestina s'está trencant la legalitat Internacional i el més elemental respecte als drets humans amb el resultat de milers de civils morts, massacrats, despinats o confinats en territoris sense sortida com Gaza. I la majoria d'ocasions amb el suport imprescindible de les grans potencies occidentals i de la cadena de subministraments que proporciona el tránsit marítim internacional.

Des de USTP no volem acostumar-nos ni insensibilitzar-nos davant de les noticies diáries de tantes atrocitats comeses i, en la mesura de les nostres possibilitats, ens solidaritzem amb tots els pobles que estan sent víctimes de la guerra. És per aixó que ens adherim a la crida de solidaritat de Workers in Palestine i als nostres companys i companyes estibadores d'OEPB impedint l'activitat de vaixells que transportin material de guerra al port de Barcelona.

Ens unim també a la petició que s'aturin totes les guerres actives al món -Ucraina, Palestina, Nagorno-Karabaj (Armenia-Azerbaiyán), Yemen (i Arabia Saudita), Kurdistan (Siria), Tigray (Etiopia)- i en especial a la proclamació d'un alto el foc de l'estat d'Israel als territoris palestins, així com deis estats involucrats a la guerra d'Ucraina.

— Barcelona, 8 de novembre de 2023

#StopArminglsrael #FreePalestine #SaveGaza #NoWar

Download

¡NO VOLEM SER CÓMPLICES DE LA GUERRA!

Els treballadors i les treballadores de USTP, amb representació a empreses estibadores, remolcadors, amarratges, practicatge, i altres sectors al port de Barcelona hem acordat en assemblea I'absolut rebuig a tota mena de violencia contra la població arreu del món.

Actualment, tant a Ucraina com a Israel i Palestina s'está trencant la legalitat Internacional i el més elemental respecte als drets humans amb el resultat de milers de civils morts, massacrats, despinats o confinats en territoris sense sortida com Gaza. I la majoria d'ocasions amb el suport imprescindible de les grans potencies occidentals i de la cadena de subministraments que proporciona el tránsit marítim internacional.

Des de USTP no volem acostumar-nos ni insensibilitzar-nos davant de les noticies diáries de tantes atrocitats comeses i, en la mesura de les nostres possibilitats, ens solidaritzem amb tots els pobles que estan sent víctimes de la guerra. És per aixó que ens adherim a la crida de solidaritat de Workers in Palestine i als nostres companys i companyes estibadores d'OEPB impedint l'activitat de vaixells que transportin material de guerra al port de Barcelona.

Ens unim també a la petició que s'aturin totes les guerres actives al món -Ucraina, Palestina, Nagorno-Karabaj (Armenia-Azerbaiyán), Yemen (i Arabia Saudita), Kurdistan (Siria), Tigray (Etiopia)- i en especial a la proclamació d'un alto el foc de l'estat d'Israel als territoris palestins, així com deis estats involucrats a la guerra d'Ucraina.

— Barcelona, 8 de novembre de 2023

#StopArminglsrael #FreePalestine #SaveGaza #NoWar

Download

Downloads for this post

No items found.